Find billig revisor og bogholder online

Som virksomhedsejer vil du med stor sandsynlighed have brug for hjælp til regnskab og skat, såfremt din virksomhed har en vis størrelse og omsætning. Men er det en bogholder eller en revisor, du har brug for?

Hvad er en bogholder?

En bogholder er en fagperson, som er uddannet inden for erhvervs regnskab, og som fører regnskab for en virksomhed. Denne opgave indebærer delopgaver så som bogføring af virksomhedens bilag (kvitteringer, fakturaer osv.), gerne ved brug af et regnskabsprogram, således at alting ligger digitalt og overskueligt.

Bogholderen sørger også for, at momsen bliver udregnet og opgjort, og holder styr på lønninger og honorarer i virksomheden. Sidst, men ikke mindst, sørger bogholderen for at afstemme virksomhedens årsregnskab, så dette er klar til revision. Dette tager revisoren sig gerne af – men til alle de andre opgaver er det faktisk fuldt tilstrækkeligt at benytte en bogholder.

Skal jeg have en bogholder eller en revisor?

Såvel revisor som bogholder er regnskabsmedarbejdere, men udfylder to forskellige opgaver. Hvor bogholderen – som beskrevet oven for – står for den løbende bogføring og for at holde styr på virksomhedens regnskab, vil revisorens opgaver være mere begrænsede. Det giver for eksempel ikke mening at bruge en autoriseret revisor til trivielle opgaver i forbindelse med lønudbetaling, betaling af arbejdsmarkedsbidrag eller udfærdigelse af momsregnskab.

Derimod er revisoren god at have, når du som virksomhed har brug for rådgivning vedrørende stiftelse af selskaber, eller vejledning omkring skattemæssige forhold samt virksomhedens drift. Revisoren står også for at godkende og indberette virksomhedens årsregnskab, som bogholderen har udfærdiget, med en såkaldt revisor påtegning. Dette er din garanti for, at alt er gået efter bogen.

På den måde har du faktisk brug for både en bogholder og en revisor. De udfører nemlig forskellige opgaver – og ingen af dem er mere vigtig end den anden. Derfor er der som oftest tilknyttet en bogholder i en revisions virksomhed, således at revisoren kan tilbyde hjælp til bogføring sammen med hans eller hendes egne ydelser. Du kan finde den bogholder eller revisor, som passer til dine behov, på https://lokalerevisorer.dk 

You may also like...